Background

A janë paratë e fituara nga një faqe bastesh haram?


Me zhvillimin e epokës dixhitale, metodat e argëtimit dhe fitimit të të ardhurave të njerëzve janë diversifikuar gjithashtu. Faqet e basteve online u spikatën si një nga produktet e këtij transformimi dixhital. Megjithatë, qasja e moralit dhe ligjit islam për këtë çështje ka qenë një çështje kurioziteti për shumë njerëz.

Rreziku dhe përfitimi në Islam

Islami beson se fitimi i të ardhurave hallall është një sjellje e virtytshme. Megjithatë, ky përfitim duhet të bazohet në një bazë të drejtë dhe morale. Ne e shohim rrezikun, pra fitimin hallall, si bekim të Zotit për njerëzit. Megjithatë, që fitimet të jenë hallall, duhet të ndiqen disa rregulla.

Përkufizimi i lojërave të fatit dhe vendi i tij në Islam

Bixhozi mund të përkufizohet gjerësisht si çdo lojë ose aktivitet që rezulton në rrezikun e fitimit ose humbjes së diçkaje. Islami e ndalon këtë aktivitet për shkak të efekteve negative të kumarit në shoqëri. Kumari ka një ndikim të dëmshëm për individët, familjet dhe shoqërinë; Ajo sjell me vete shumë probleme si vështirësi financiare, varësi dhe izolim social.

Kufijtë e basteve dhe lojërave të fatit në internet

Sajtet e basteve në internet, sipas disave, janë një version i kumarit modern. Megjithatë, këto faqe ofrojnë shumë lojëra dhe aktivitete të ndryshme që disa argumentojnë se kanë të bëjnë vetëm me njohuri dhe aftësi. Nëse një lojë ose aktivitet bazohet në një mekanizëm ku rezultati është krejtësisht i rastësishëm, mund të konsiderohet një formë bixhozi.

Përfundim

Si rezultat, nëse fitimet e marra nga faqet e basteve në internet janë haram për sa i përket Islamit, varet nga lloji i bastit dhe natyra e lojës së luajtur. Megjithatë, duke marrë parasysh dëmet e lojërave të fatit, është gjithmonë më e shëndetshme t'i qasemi aktiviteteve të tilla nga një këndvështrim fetar. Para se të arrijmë në një përfundim përfundimtar për këtë çështje, është e rëndësishme të hulumtojmë mendimet e dijetarëve fetarë dhe t'i marrim ato si udhërrëfyes.

Prev Next